Registranter

Som led i synliggørelsen af Dansk Farmacihistorisk Samling foreligger her registranter over genstande og arkivalier i samlingen.

Opmærksomheden henledes på, at billeder af et stort antal af de i registranterne omtalte emner kan ses på hjemmesiden under Billedbank.

Registranterne vil løbende blive udbygget.