E-bog: Specialitetstakst 1935

1. udgave
Udgivet af Danmarks Apotekerforening

Specialitetstakst 1935 er stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening.
Rettighederne til bogen tilhører Danmarks Apotekerforening.
Kopiering og citering er kun tilladt med henvisning til både Danmarks Apotekerforening og Dansk Farmacihistorisk Fond.

Specialitetstaksten er en fortegnelse over markedsførte medicinske specialiteter i Danmark med angivelse af præparatnavn, fabrikant, sammensætning, pakningsstørrelser, udsalgspriser mv.

Bogen har ingen indholdsoversigt, men fortegnelsen er ordnet alfabetisk efter specialiteternes navne og opbygget i kolonner på højresiderne, medens venstresiderne er blanke og beregnet til rettelser. Kun sider med tekst er medtaget i denne e-bog-version.

Til brug for opslag i Specialitetstakst 1935 som e-bog er udarbejdet en indholdsfortegnelse. Fra denne kommer man ved et enkelt klik ind på de nævnte steder i bogen, hvorfra der kan scrolles op eller ned.

Klik her for at se Specialitetstaksten som pdf