Publikationer

Dansk Farmacihistorisk Selskabs publikationer

Nedenstående publikationer kan, så længe oplag haves, erhverves ved henvendelse til:
Dansk Farmacihistorisk Selskab, Pharmakon a/s, DK-3400 Hillerød, pk@dfhf.dk

THERIACA

Hæfte 46 – 2021
Poul R. Kruse: H.C. Ørsted og farmacihistorien.
Bertel Johan Würtzen: Felix Würtzen Braunsalbe. En historie om en sårsalve fra 1500-tallet.
Poul R. Kruse & Hanne Kirkegaard: Farmaci på mærkater.
Jørgen V. Grevsen: »Gad Andresen Sagen« og dens efterspil. Supplement til dansk lægemiddelindustris første frugter – 7.

Hæfte 45 – 2019
Jørgen V. Grevsen & Poul R. Kruse: Th. Fallesen-Schmidt. Supplement til dansk lægemiddelindustris første frugter – 2.
Jens Soelberg: Dansk Vestindien og Guldkystens glemte lægeplanter.
Hans-Otto Loldrup: »Rejs på professionen«. Danske farmaceuter på apotek i Schweiz 1900-1920.
Poul R. Kruse: Gamle apotekerbøger med prydelige titelillustrationer.

Hæfte 44 – 2017
Jørgen V. Grevsen: Medicinalcos tidlige reklamer og organoterapeutiske præparater. Supplement til dansk lægemiddelindustris første frugter – 4.
Poul R. Kruse: Dansk Farmacihistorisk Fond – en fælles ramme for de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark. Om fondens etablering og dens virksomhed i de første år.
Poul R. Kruse, Edith Kruse & Jakob Ørnbjerg: Et dansk provinsapoteks virksomhed i slutningen af 1600-tallet.
Edith Kruse: Icones Plantarum Medicinalium af Nicolay J. Stolpe. Et botanisk »håndarbejde«.

Hæfte 43 – 2016
Jørgen V. Grevsen, Hanne Kirkegaard, Edith Kruse & Poul R. Kruse: Dansk lægemiddelindustris første frugter – 8. Lundbeck.

Hæfte 42 – 2014
Jørgen V. Grevsen, Edith Kruse & Poul R. Kruse: Dansk lægemiddelindustris første frugter – 6. Pharmacia.
Jørgen V. Grevsen, Hanne Kirkegaard, Edith Kruse & Poul R. Kruse: Dansk lægemiddelindustris første frugter – 7. GEA.
Aksel Wrisberg Hey: Fabriken Ferraton fra idé til realisering. Supplement til dansk lægemiddelindustris første frugter – 2.
Poul R. Kruse & Vagn Neerup Handlos: Svend Aage Schou (1896-1974). Professor i farmaci og sygehusapoteker.

Hæfte 41 – 2013
Jørgen V. Grevsen, Hanne Kirkegaard, Edith Kruse & Poul R. Kruse: Dansk lægemiddelindustris første frugter – 5. Ferrosan.
Hanne Kirkegaard & Poul R. Kruse: Jernpræparatet Ferrin. Supplement til dansk lægemiddelindustris første frugter – 2.
Poul R. Kruse & Edith Kruse: Brug af lægemidler i Nordjylland i 1790’erne.
Poul R. Kruse & Edith Kruse: Use of Medicines in Northern Jutland, Denmark, in the 1790s.
Hans-Otto Loldrup: Efterlysning. Hjælp os med at samle historien til eftertiden. Vi mangler stadig viden og materiale.

Hæfte 40 – 2012
Jørgen V. Grevsen, Hanne Kirkegaard, Edith Kruse & Poul R. Kruse: Dansk lægemiddelindustris første frugter – 4. Medicinalco.
Opdagelsen af Antabus og reaktioner herpå. Erik Jacobsen: Et præparat fødes. Jens S. Schou: Reaktioner på opdagelsen af Antabus.
Jytte Bjerregaard, Edith Kruse, Poul R. Kruse, Hans-Otto Loldrup & Folke Rasmussen: Veterinærapoteket, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 1811-2011.

Hæfte 39 – 2011
Jørgen V. Grevsen, Hanne Kirkegaard, Edith Kruse & Poul R. Kruse: Dansk lægemiddelindustris første frugter – 3. Alfred Benzon.
Edith Kruse: En personlig receptbog.
Hans-Otto Loldrup: Kompositionsbogen. Apotekets egne forskrifter.

Hefte 38 – 2009
Jørgen V. Grevsen, Hanne Kirkegaard, Edith Kruse & Poul R. Kruse: Dansk lægemiddelindustris første frugter – 2. De mindre og næsten glemte lægemiddelindustrivirksomheder.
Helle Bechgaard & Aase Helles: Global Commercialization of a Technology. The Multinational Journey of Repro-Dose® Drug Delivery System. Emerging of Benzon Pharma A/S, Copenhagen, Denmark.
Knud Overø: Lauritz Toft og DUMEX. Manden, idéen og vejen til dens realisation.

Hefte 37 – 2008
Edith Kruse: Dansk lægemiddelindustris første frugter – 1. Novo Nordisk.
Poul R. Kruse, Edith Kruse, Henrik R. Wulff & Kirsten Jungersen: Lægemiddelordinationer fra to jyske embedslæger i 1797. En undersøgelse af ordinationspraksis for stiftsfysikus C.D. Hahn i Århus og landfysikus K.N. Carstensen i Aalborg.
Jens Overø: Det historiske aspekt: Lægemiddelstyrelsens 10-års jubilæum – og de 50 år, der gik forud.

Hefte 36 – 2005
Peter Clemmensen: K.V. Tjellesens historie.
Preben Schrøder: Fra Løveapotekets kemiske Fabrik til LEO Pharma A/S.

Hefte 35 – 2004
Poul R. Kruse: Medicine Supply at the Kongsberg Silver Mine in Norway before 1805.
Jørgen V. Grevsen: Arcana. En historisk-socialfarmaceutisk undersøgelse af forbrugeres, medicinalpersonels og myndigheders holdninger til ikke-autoriserede lægemidler.
Søren Troels Christensen & Ebba Holme Hansen: The Struggle for Epistemic Authority.
Søren Troels Christensen & Ebba Holme Hansen: What did Randomised Clinical Trials do to Clinical Science?
Mette Stengaard & Poul R. Kruse: Drug Therapy in the Official Danish Plague Instructions, 1619-1709.
Jakob Bjerg Larsen, Janine Morgall Traulsen & Poul R. Kruse: Forskning i liberalisering af apotekervæsenet i Danmark – et argument for øget fokus på historien.
Bodil Haarmark: Den danske lægemiddelterapi i 1850’erne belyst ved lærebøger og patientjournaler.

Hefte 34 – 2003
Niels Møller, Jørgen V. Grevsen & Poul R. Kruse: Dansk Farmacihistorisk Selskab 1953-2003.

Hefte XXXIII – 2003
Edith Kruse, Poul R. Kruse & Aage Schæffer: Dansk Farmacihistorisk Bibliografi.

Hefte XXXII – 2000
Søren Troels Christensen: Fra strøtanker til paradigme. Om udviklingen af den randomiserede kliniske undersøgelse.
Peter Wagner: Læger og apothekere som botanikere i renaissancen.
Poul R. Kruse: De danske militærfarmakopeer.
Henry Søndergaard: Fra discipel til fhv. apoteker.

Hefte XXXI – 1998
Eigill Hvidberg & Jørgen Dirach: Good Clinical Practice (GCP). Dansk historie og engagement i international udvikling.
Kurt Bærentsen: Apoteker Vilhelm Høms skønlitterære forfatterskab med særlig omtale af romanen Hjertensfryd.
Jørgen V. Grevsen: Otto & Alfred Benzon. Relationer til P.S. Krøyer og tidens kunstnermiljø.
Poul Græm: Personlige erindringer fra Bang & Tegner’s hus i Gothersgade 37.
Bilag: Bang & Tegner’s historie: Fra tjærejute til Transformervej …

Hefte XXX – 1995
S.A. Simonsen: Apotekerne i Danmark og deres indehavere siden oprettelsen samt nogle bemærkninger om apotekerbevillingssystemet.

Hefte XXIX – 1994
Bent Foltmann: Træk af osteløbens historie.
Frithjof Reimers: Hvem opfandt protamininsulin?
Anne Marie Rørdam: Den Farmakognostiske Samling ved Danmarks Farmaceutiske Højskole.
Ole Weis-Fogh: Erindringer fra 50 år i farmaciens tjeneste.

Hefte XXVIII – 1992
Danmarks Farmaceutiske Højskole 1892–1992. Red. af Poul R. Kruse & Helmer Kofod.

Hefte XXVII – 1991
Poul Reinhardt Kruse: Lægemiddelpriserne i Danmark indtil 1645. En undersøgelse af lovgivningen for fastsættelse af forbrugerprisen på lægemidler. Disp.

Hefte XXVI – 1991
F. Reimers: Om tre apotekere Reimers’ farmaceutiske levned.

Hefte XXV – 1989
Per M. Boll: William Christopher Zeise. En berømt dansk kemiker og hans farmaceutiske familie.

Hefte XXIV – 1989
S.A. Simonsen: Farmaceutiske legater. En oversigt.

Hefte XXIII – 1988
Erik Bové Christensen: Kristelig farmaceutisk Forening.
Kurt Bærentsen: Farmaceuter i Kirurgisk Akademi.
Edith Kruse: Apoteker Friderich Seidelins dagbogsoptegnelser 1667–1729.
Poul Reinhardt Kruse: Apotekerordinansen af 1671.

Hefte XXII – 1982
Poul Hauberg: Lægebøger med Tilknytning til Henrik Harpestræng.

Hefte XXI – 1982
Aage Schæffer og Edith Kruse: Danske farmacihistoriske arbejder efter året 1800. En kortfattet oversigt med bibliografi.

Hefte XX – 1981
Anders Jahan Retzius: Fragmentum historiae pharmaceutices veterum.

Hefte XIX – 1978
Aage Schæffer: Efterladte arbejder.

Hefte XVIII – 1977
H.C. Ørsted: Om Modervandets Oprindelse og Nytte. Prisopgavebesvarelse 1798.

Hefte XVII – 1974
Emil Koefoeds erindringer.

Hefte XVI – 1973
Doctor-Bog for Christian Daugaard i Carlstrup Skole 1812.

Hefte XV – 1970
Kurt Bærentsen: De uorganisk kemiske monografier i Pharmacopoea Danica 1772. Disp.

Hefte XIV – 1969
Aage Schæffer: Supplement til Danske farmacihistoriske arbejder efter året 1800.

Hefte XIII – 1968
Aage Schæffer: Apoteker i København Hans Jacob Møllers dagbøger for årene 1885 – 1906.

Hefte XII – 1967
Naturforskeren, apoteker på St. Croix Peder Eggert Benzon’s efterladte dagbøger og breve (1816–1840).

Hefte XI – 1966
Axel Garboe: Farmaceuten, kemikeren, naturforskeren B. Levy (Lewy) 1817–1863. Et bidrag til en levnedsskildring.

Hefte X – 1965
Gottfr. Preysz: Efterretninger om samtlige Eiere af Svane-Apotheket i Aalborg fra 1670 til 1841.

Hefte IX – 1963
Øivind Larsen: Olaus Magnus og skjørbuken. En litteraturstudie.

Hefte VIII – 1963
Aage Schæffer: Studier til dansk apotekervæsens historie. Hofapotekere og hofkemikere i Danmark ca. 1540–1600.

Hefte VII – 1961
1. Axel Garboe: Farmaceuten og naturforskeren Carl (Charles) Hansen.
2. Aage Schæffer: Om nogle apotekergårde i Højbrostræde i København ca. 1536–1795.

Hefte VI – 1960
(V. Gaunø Jensen og Aa. Schæffer): The History of Pharmacy in Denmark. A survey.

Hefte V – 1960
E.V. Christensen: Fremstilling af kirsebærsaft til farmaceutisk brug gennem 300 år.

Hefte IV – 1959
Aage Schæffer: Danske farmacihistoriske arbejder efter året 1800. En kortfattet oversigt med bibliografi.

Hefte III – 1959
Poul Hauberg: Lægeraadene i vore ældste Salmebøger.

Hefte II – 1957
Knud Jespersen: Apoteksvisitatsens opståen og udvikling i Danmark.

Hefte I – 1956
T.P. Elkjer: Optegnelser til Belysning af Teriakens Historie.

THERIACA, SÆRTRYKSAMLINGER

Særtryksamling nr. 6. 1975.
Særtryksamling nr. 5. 1969.
Særtryksamling nr. 4. 1966.
Særtryksamling nr. 3. 1964.
Særtryksamling nr. 2. 1962.
Særtryksamling nr. 1. 1958.

FAKSIMILEUDGAVER

E.P.F. Petersen: Pharmaceutisk Teknik. En Lærebog. 1888.
Med efterskrift ved V. Gaunø Jensen & Poul Reinhardt Kruse: E.P.F. Petersen 1849–1904.
1997.

T.P. Elkjer: Kongen af Danmarks Brystdraaber. 1926.
Med efterskrift ved Kurt Bærentsen: Thomas Peder Elkjer.
1987.

Apothecken Taxt 1619.
Med efterskrift ved Poul Reinhardt Kruse: Apothecken Taxt 1619 i historisk belysning.
Apothecken Taxt 1619 in the light of history.
1986.

Pharmacopoea Danica 1772.
Med efterskrift ved Kurt Bærentsen: Pharmacopoea Danica 1772 i historisk belysning.
The Pharmacopoea Danica 1772 in the light of history.
1972.

Dispensatorium Hafniense 1658.
Med efterskrift ved Kurt Bærentsen: Dispensatorium Hafniense i historisk belysning.
Dispensatorium Hafniense in the light of history.
1966.