Selskabet

Dansk Farmacihistorisk Selskab

Dansk Farmacihistorisk Selskab blev stiftet den 31. august i 1953. Selskabets formål og dets virke er kort beskrevet nedenfor, medens en nærmere omtale af selskabets historie kan læses her >

Formålet med Dansk Farmacihistorisk Selskab er at fremme farmacihistorisk forskning i Danmark og at udbrede kendskabet til farmaciens historie, og dette formål søges realiseret ved bl.a. at udgive faghistoriske skrifter og ved at arrangere faghistoriske foredrag.

Selskabet udgiver et tidsskrift, Theriaca, der indeholder artikler om farmacihistoriske emner. De senere år er der bragt artikler om den tidlige danske lægemiddelindustri, bl.a. LEO Pharma, Lundbeck og Novo Nordisk – se her. Som medlem af selskabet får man løbende tilsendt nye udgivelser af Theriaca.

I forbindelse med den årlige generalforsamling arrangerer selskabet et foredrag. Emnerne har illustreret den store bredde, som det farmacihistoriske fagområde har i Danmark, og bidraget til forståelse af farmacihistoriens mange tværfaglige aspekter og berøringsflader til hele det danske samfund. Som eksempler på foredragsemner kan nævnes »Liberaliseringen der blev væk – apotekervæsenets stabilitet gennem 450 år«, »Krydderi på tilværelsen – kemien i maden« og »Fra plante til patient. Planter mod kræft«. De senere år har selskabet afholdt en forårsudflugt, hvor deltagerne har besøgt steder med relation til farmacien og tilknyttede erhverv. Selskabet har bl.a. haft guidede ture i Dansk Vincenter, Bryghuset Braunstein og Lakrids by Johan Bülow med foredrag, rundvisning og smagsprøver.

Indmeldelse i selskabet kan ske ved henvendelse til selskabets bestyrelse. Det årlige kontingent udgør 200 kr. (2024) og kan indbetales på selskabets konto i Nordea: 5501 – 4379 438 739.

Dansk Farmacihistorisk Selskabs bestyrelse

Formand:

Dr.pharm. Poul R. Kruse, pk@dfhf.dk

Næstformænd:

Cand.mag. Hans-Otto Loldrup – loldrups.forlag@post.tele.dk

Kasserer:

Informationsspecialist, cand.pharm. Annemette Møller Hansen – annemettemh@hotmail.com

Sekretær:

Fondsformand, cand.mag., farmakonom Mette Katrine Jensen – mkj@dfhf.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Politisk chef, ph.d. (pharm.) Jakob Bjerg Larsen – jbl@lif.dk

Selskabets adresse:

Dansk Farmacihistorisk Selskab
Pharmakon a/s
Milnersvej 42
DK-3400 Hillerød
E-mail dfs@dfhf.dk