Sponsorater

Præsentation af to typer af sponsorater og hertil knyttet tillægsydelse

Et sponsorat er etårigt, idet vi vil tillade os at anmode om gentegning i oktober måned for det kommende år.

SPONSORAT, TYPE 1: 12.000 kr. årligt
SPONSORAT, TYPE 2: 22.000 kr. årligt

Virksomheden vil kunne få skattefradrag for sponsoratets reklameværdi.

TILLÆGSYDELSE: 3.000 kr. årligt

TILLÆGSYDELSE OMFATTENDE FØLGENDE TILBUD:

  • En årlig omvisning i Dansk Farmacihistorisk Samling uden beregning for indtil 25 personer*
  • Omvisninger med rabat i Dansk Farmacihistorisk Samling, for tiden 700 kr. pr. omvisning for indtil 25 personer*
  • Invitation til et årligt arrangement, »Farmacihistorisk Dag«, på Pharmakon med farmacihistorisk foredrag og besøg i Dansk Farmacihistorisk Samling
  • Modtagelse af et nyhedsbrev to gange årligt

*) Besøgende i Dansk Farmacihistorisk Samling tilbydes forfriskninger eller bespisning på Pharmakon efter aftale.

Tegning af sponsorat kan ske til formand Mette Katrine Jensen, mkj@dfhf.dk.