Bestyrelse

Dansk Farmacihistorisk Fond ledes af en bestyrelse med en bred repræsentation fra lægemiddelområdet i Danmark.
Bestyrelsen består af følgende 10 medlemmer, udpeget af de anførte organisationer, institutioner og myndigheder.

Dansk Farmacihistorisk Selskab:

Apoteker (tidl.) Steffen Kjær (formand)

Danmarks Apotekerforening:

Apoteker Mads Haaning

Pharmadanmark:

Forskningsbibliotekar, cand.pharm. Annemette Møller Hansen

Farmakonomforeningen:

HR Consultant & EHS Coordinator, farmakonom Annelise Raun

Lægemiddelindustriforeningen:

Regulatory writer, cand.pharm. Birgit Sølvkær Jensen

Megros:

Tidl. apoteker Troels Ingemann

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:

School Director, lektor, ph.d. Ulf Madsen

Pharmakon a/s:

Adm. direktør, rektor, cand.pharm. Lotte Fonnesbæk

Lægemiddelstyrelsen:

Faglig direktør, cand.pharm. Merete Hermann

Sundhedsministeriet:

Lægemiddelchef Henriette Benzon Bang