Fonden

Dansk Farmacihistorisk Fond

– en fælles ramme for de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark

Dansk Farmacihistorisk Fond blev stiftet den 8. april 1972 under navnet Fonden til Bevarelse af Gammelt Dansk Apoteksinventar og ved ny fundats af 24. september 2001 ændret til Dansk Farmacihistorisk Fond med virkning fra 1. januar 2002, hvorved fonden etablereres som en fælles ramme for de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark.

Ved ny fundats af 2. januar 2014 blev Apoteker Aage Schæffers Fond, stiftet den 27. april 1972, sammenlagt med Dansk Farmacihistorisk Fond med virkning pr. 1. januar 2014 med sidstnævnte som den fortsættende fond og det fortsættende navn og Apoteker Aage Schæffers Fond (Dansk Farmacihistorisk Fond) som binavn.

Fonden har i henhold til sin fundats til formål

  • at udføre musealt-fagligt arbejde til belysning af farmaciens historie i Danmark, og
  • i samarbejde med Dansk Farmacihistorisk Selskab at fremme farmacihistorisk forskning i Danmark og at udbrede kendskabet til farmaciens historie.

Fonden er ejer af Dansk Farmacihistorisk Samling på Pharmakon, og her udøves fondens museale og øvrige aktiviteter.

Fonden ejer desuden en stor samling af apotekshistoriske genstande, som er udstillet på apoteker, offentlige museer og andre steder i Danmark.

Apoteker Aage Schæffers Fond (Dansk Farmacihistorisk Fond) kan i henhold til fundatsen ansøges om tilskud til udgivelse af farmacihistoriske publikationer og andre former for farmacihistorisk formidling. Det beløb, der står til rådighed til dette formål, udgøres af det årlige afkast af de bundne aktiver fra Apoteker Aage Schæffers Fond efter fradrag af administrationsomkostninger og eventuel anvendelse til konsolidering af grundkapitalen. Størrelsen af de enkelte legatuddelinger er overladt til fondsbestyrelsens skøn. Indkomne ansøgninger behandles på fondsbestyrelsens ordinære, halvårlige møder.

Klik her for at se fundatsen