Bestyrelse

Dansk Farmacihistorisk Fond ledes af en bestyrelse med en bred repræsentation fra lægemiddelområdet i Danmark.
Bestyrelsen består af følgende 10 medlemmer, udpeget af de anførte organisationer, institutioner og myndigheder.

Dansk Farmacihistorisk Selskab:
Apoteker (tidl.) Steffen Kjær (formand)

Danmarks Apotekerforening:
Apoteker Troels Ingemann (næstformand)

Pharmadanmark:
Forskningsbibliotekar, cand.pharm. Annemette Møller Hansen.

Farmakonomforeningen:
HR Consultant & EHS Coordinator, farmakonom Annelise Raun

Lægemiddelindustriforeningen:
Scientific Advisor, cand.pharm. Birgit Sølvkær Jensen

Megros:
Adm. direktør, cand.pharm., CBA Henrik Kaastrup

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:
School Director, lektor, ph.d. Ulf Madsen

Pharmakon a/s:
Adm. direktør, rektor, cand.pharm. Lotte Fonnesbæk

Lægemiddelstyrelsen:
Enhedschef, cand.pharm. Merete Hermann

Sundheds- og Ældreministeriet:
Kontorchef, Katrine Kaldahl

dfhf.dk benytter cookies til at optimere brugerens oplevelse på sitet.

Jeg accepterer cookies.