Dansk lægemiddelindustris første frugter

E-artikler

I Dansk Farmacihistorisk Selskabs skriftrække, Theriaca, publiceres en artikelserie under overskriften »Dansk lægemiddelindustris første frugter«, der i billeder og tekst beretter om dansk lægemiddelindustris tidligste præparater. Indtil nu er der publiceret 8 hovedartikler og 3 supplerende artikler i serien.

Hovedartikler

Forside af Theriaca nr. 43 I Theriaca, hæfte 43, 2016, er den ottende artikel i serien publiceret. Den bærer titlen Lundbeck.

Artiklen kan ses her.
Forside af Theriaca nr. 42 Den syvende artikel i serien er publiceret i Theriaca, hæfte 42, 2014, og omhandler GEA.

Artiklen kan ses her.
Forside af Theriaca nr. 42 I Theriaca, hæfte 42, 2014, er den sjette artikel i serien publiceret. Den har titlen Pharmacia.

Artiklen kan ses her.
Forside af Theriaca nr. 41 Den femte artikel i serien er publiceret i Theriaca, hæfte 41, 2013, og omhandler firmaet Ferrosan.

Artiklen kan ses her.
Forside af Theriaca nr. 40 I Theriaca, hæfte 40, 2012, er den fjerde artikel i serien publiceret. Den bærer titlen Medicinalco.

Artiklen kan ses her.
Forside af Theriaca nr. 39 Den tredje artikel i serien er publiceret i Theriaca, hæfte 39, 2011, og omhandler firmaet Alfred Benzon.

Artiklen kan ses her.
Forside af Theriaca nr. 38 I Theriaca, hæfte 38, 2009, er den anden artikel i serien publiceret. Den omhandler 16 mindre og næsten glemte lægemiddelindustrivirksomheder og deres tidligste produkter.

Artiklen kan ses her.
Forside af Theriaca nr. 37 Den første artikel i serien er publiceret i Theriaca, hæfte 37, 2008, og bærer titlen Novo Nordisk.

Artiklen kan ses her.

Supplerende artikler

Forside af Theriaca nr. 46 I Theriaca, hæfte 46, 2021, er der publiceret en artikel om »Gad Andresen Sagen« og dens efterspil som supplement til den syvende artikel i serien.

Artiklen kan ses her.
Forside af Theriaca nr. 45 Som supplement til den anden artikel i serien er der i Theriaca, hæfte 45, 2019, publiceret en artikel om Th. Fallesen-Schmidt.

Artiklen kan ses her.
Forside af Theriaca nr. 44 I Theriaca, hæfte 44, 2017, er der publiceret en artikel om Medicinalcos tidlige reklamer og organoterapeutiske præparater som supplement til den fjerde artikel i serien.

Artiklen kan ses her.
Forside af Theriaca nr. 42 Som supplement til den anden artikel i serien er der i Theriaca, hæfte 42, 2014, publiceret en artikel om Fabriken Ferraton fra idé til realisering.

Artiklen kan ses her.
Forside af Theriaca nr. 41 I Theriaca, hæfte 41, 2013, er der publiceret en artikel om jernpræparatet Ferrin som supplement til den anden artikel i serien.

Artiklen kan ses her.

dfhf.dk benytter cookies til at optimere brugerens oplevelse på sitet.

Jeg accepterer cookies.