Farmaciens navne

E-bog

»Farmaciens navne« ved Svend Aage Schou og V. Gaunø Jensen udkom som en artikelserie i Archiv for Pharmaci og Chemi i 1971 og blev efterfølgende i form af et særtryk udsendt af Dansk Farmacihistorisk Selskab til dets medlemmer.

Farmaciens navne giver kortfattede biografiske oplysninger om personer, der har haft en sådan forbindelse med eller indflydelse på farmacien gennem tiderne, at vi møder dem endnu i dag.

Biografierne omfatter personer fra farmaciens oprindelse til og med afdøde, der er født i det 19. århundrede. Biografierne er ordnet kronologisk så vidt muligt efter fødselsår. Søges et bestemt navn, henvises til det alfabetiske navneregister bagerst i bogen.

Farmaciens navne kan ses her.

Pdf-filen er en kopi af den fysiske bog, som ikke findes i elektronisk format, hvorfor det ikke er muligt at markere og kopiere tekst direkte fra bogen.

Supplement

I den opdaterede onlineudgave under »Den Store Danske« af »Dansk Biografisk Leksikon«, 3. udgave, 1979-1984, er der biograferet 95 farmaceuter, heraf 35 farmaceuter, som tillige er optaget i Farmaciens navne.

Som supplement til Farmaciens navne bringes neden for en liste over de farmaceuter, der er biograferet i onlineudgaven af Dansk Biografisk Leksikon
med link til de pågældende personers biografier.
De personer, som tillige er biograferet i Farmaciens navne er anført med kursiv.

DANSK BIOGRAFISK LEKSIKON, 3. UDGAVE
Biograferede farmaceuter
Adsersen, Valdemar Christian (1886-1965), cand.pharm., dyrlæge, professor
Andersen, Christian Carl Jørgen Marius Dannesboe (1876-1957), apoteker
Bagger Hansen, Lars (1920-1988), apoteker
Baggesgaard Rasmussen, Hans Thorning (1888-1960), cand.pharm., dr.phil., professor
Barfoed, Christen Thomsen (1815-1889), cand.pharm., professor
Becker, Gottfried (1767-1845), apoteker
Becker, Jacob Gottfried (1638-1707), apoteker
Becker, Johann Gottfried (1639-1711), apoteker
Becker, Johann Gottfried Burman (1802-1880), dr.phil., apoteker
Benzon, Alfred Nicolai (1823-1884), apoteker, fabriksejer
Benzon, Bøje Peter Lorenz Alfred (1855-1932), apoteker, fabriksejer
Benzon, Bøje (1891-1976), cand.pharm., dr.scient., direktør
Benzon, Carl Otto Valdemar (1856-1927), apoteker, fabriksejer, forfatter
Benzon, Peder Eggert (1788-1848), apoteker, assessor pharmaciae, botaniker
Bing, Jens (1681-1751), apoteksbestyrer, læge
Blumensaadt, Nicolai Niemann (1804-1871), cand.pharm., fabrikant
Boye, Marx (1768-1856), apoteker
Brandt, Hans Sigurd (1890-1983), cand.pharm., lokalhistoriker
Burman Becker, Johann Gottfried (1802-1880), dr.phil., apoteker
Burser, Joachim (1583-1639), apoteker, læge, botaniker
Cappel, Joachim Dietrich (1717-1784), apoteker
Christensen, Anders Christian (1852-1923), cand.pharm., professor
Clar, Christian Friedrich Gottlob (1725-1798), apoteker, keramiker
Claussen, Poul Bernhard (1889-1973), apoteker
Dam, Carl Frederik Emil (1863-1915), apoteker
Dannesboe Andersen, Christian Carl Jørgen Marius (1876-1957), apoteker
Ecklon, Christian Friedrich (1795-1868), farmaceut, botaniker
Faurholt, Theodor Carl (1890-1972), cand.pharm., dr.phil., professor, direktør/rektor
Faye, Gerhard Cassius (1846-1917), cand.pharm. fabriksbestyrer
Fleischer, Esaias (1586-1663), apoteker
Friis, Jørgen Jacob Lønborg (1852-1912), cand.pharm., tandlæge, justitsråd
Gaunø Jensen, Vagn (1919-1986), cand.pharm., professor, sygehusapoteker
Gram, Jens Bille (1857-1934), cand.pharm., professor
Groth, Simon Christian Schjøtz, cand.pharm., mønt- og stadsguardejn
Hallas-Møller, Knud (1914-1984), cand.pharm., dr.phil., direktør
Halstrøm, Fanny Marie (1903-1982), cand.pharm. dr.phil.
Hamsfort I, Cornelius (1509-1580), dr.med., læge, apoteker
Hamsfort II, Cornelius (1546-1627), lic.med., læge, apoteker
Hansen, Carl Herman (1868-1958), cand.pharm., dyrlæge, professor, direktør
Hansen, Christian Ditlev Ammentorp (1843-1916), apoteker, fabrikant, godsejer, etatsråd
Hansen, Lars Bagger (1920-1988), apoteker
Hauberg, Poul Richard (1887-1959), apoteker
Heerfordt, Christopher (1609-1679), apoteker
Heise, Christian Frederik (1861-1932), cand.pharm., mønt- og stadsguardejn
Holst, Christian (1864-1953), cand.pharm., tandlæge, professor
Holst, Peter Thue (1884-1962), apoteker
Hübner, Oluf Herman (1907-1978), cand.pharm., direktør
Høst-Madsen, Erik (1882-1974), dr.phil., apoteker
Jensen, Christian Erasmus Otterstrøm (1859-1941), apoteker, botaniker
Jensen, Mads Marius Rasmus (1858-1916), cand.pharm., børnehjemsforstander
Jensen, Vagn Gaunø (1919-1986), cand.pharm., professor, sygehusapoteker
Jerslev Lund, Bodil Vibeke (1919-2005), cand.pharm., dr.phil., professor
Johannsen, Wilhelm Ludvig (1857-1927), cand.pharm., dr.med.h.c., dr.phil.h.c., professor
Koefoed, Henning Emil (1858-1937), cand.pharm., dr.phil., professor, direktør
Kofod, Helmer (1916-2005), cand.pharm., dr.phil., professor, rektor
Kongsted, August Julius Helmuth (1870-1939), apoteker, fabriksejer
König, Johann Gerhard (1728-1785), farmaceut, botaniker
Køster, Schack Lüneborg (1801-1876), apoteker
Lacoppidan, Hans Johan Georg Adolph (1811-1885), cand.pharm., landøkonom
Lewy, Bergnart (Bernhard, Baruch, Bagge) Carl (1817-1863), cand.pharm., dr.phil., professor
Lind, Jens (1874-1939), apoteker
Lotze, Ernst Gustav (1825-1893), apoteker, fabriksejer, etatsråd
Lund, Bodil Vibeke Jerslev (1919-2005), cand.pharm., dr.phil., professor
Madsen, Hans Peter (1835-1919), apoteker, assessor pharmaciae
Manthey, Johan Georg Ludvig (1769-1842), apoteker, professor, godsejer, justitsråd, etatsråd
Mathiesen, Friedrich Jens (1886-1976), cand.pharm., mag.scient., dr.pharm.h.c., professor
Mühlensteth, Johannes (Johan) Andreas (1746-1819), apoteker, assessor pharmaciae
Müller, Bertel Christian Budtz (1837-1884), cand.pharm., hoffotograf, fotohandler
Müller, Frantz Henrich (1732-1820), apoteker, fabrikant
Møller, Hans-Jacob (1855-1916), apoteker
Møller, Jacob (1776-1839), apoteker, assessor pharmaciae
Nielsen, Mads (1879-1958), apoteker, forfatter
Olesen, Chresten Andreas (1845-1920), cand.pharm., fabrikant
Overø, Knud (1922-2012), cand.pharm., dr.merc.h.c., HD, direktør
Paludan, Stig Henning Jacob Puggaard (1896-1975), cand.pharm., forfatter
Poulsen, Poul Christian (1866-1934), cand.pharm., direktør
Rasmussen, Hans Thorning Baggesgaard (1888-1960), cand.pharm., dr.phil., professor
Reimers, Frithjof (1906-1993), dr.pharm., apoteker
Reimers, Martin Niels (1874-1963), dr.pharm., apoteker
Riise, Albert Heinrich (1810-1882), apoteker, etatsråd
Sak, Søren (1883-1950), cand.pharm., direktør
Scharling, Edvard August (1807-1866), cand.pharm., cand.polyt., magister, professor
Schiøttz-Christensen, Lauritz Alexander (1863-1950), cand.pharm., redaktør, bladejer
Schou, Svend Aage (1896-1974), dr.scient., dr.phil., sygehusapoteker, professor, rektor
Schæffer, Aage Vilhelm Fritz (1884-1971), dr.pharm.h.c., apoteker
Seidelin, Claus (1702-1782), apoteker
Steenbuch, Erich Christian Werlauff (1850-1910), apoteker, kemiker
Stein, Siegfred Frederik Edvard Valdemar (1836-1905), cand.pharm., laboratorieforstander, professor
Trier, Salomon Meyer (1804-1894), apoteker, redaktør
Tscherning, Hans Christian (1804-1886), cand.pharm., veterinær, professor, etatsråd
Tychsen, Nicolay (1751-1804), apoteker, assessor pharmaciae
Vahl, Jens Laurentius Moestue (1796-1854), cand.pharm., dr.phil., botaniker
Westen, Peter von (1731-1789), apoteker, forfatter
Zeise, William Christopher (1789-1847), cand.pharm., dr.phil., professor
Ørsted, Hans Christian (1777-1851), cand.pharm., dr.phil., professor