Farmaciens historie på frimærker

E-bog

Siden 1930’rne er der på internationalt plan udgivet et stort antal publikationer om frimærkemotiver med relationer til farmacien. Dette er sket i takt med tilvæksten over hele verden af frimærker med farmaceutiske motiver.

Således inspireret udgav Lægeforeningens forlag, København, i 1995 en af Poul R. Kruse forfattet bog, »Farmaciens historie på frimærker«, med det formål at præsentere den farmaceutiske filateli gennem en filatelistisk illustreret oversigt over farmaciens historie fra fortid til nutid. Bogens illustrationer hidrørte fra forfatterens daværende private samling af farmaceutiske frimærker.

Siden har den fortsatte tilvækst over hele verden af frimærker med farmaceutiske motiver muliggjort en betydelig udvidelse af forfatterens samling af sådanne frimærker og dermed udgivelse af en ny forøget udgave af »Farmaciens historie på frimærker«, nu i form af en e-bog.

Bogen kan ses her.