Farmaceutuddannelsen i 1960'erne

En billedserie af Finn Fellenius Christensen

Den farmaceutiske uddannelse hørte i 1960’erne under Danmarks Farmaceutiske Højskole. Uddannelsen indledtes med en praktisk og teoretisk læretid uden for selve Højskolen, nemlig en toårig discipeltid på et apotek. Efter discipeltiden, der afsluttedes med discipeleksamen, fulgte et treårigt videnskabeligt studium på Højskolen, som afsluttedes med den farmaceutiske kandidateksamen.

Discipel på København Archiv Apotek 1962-1964
15 billeder

Studerende på Danmarks Farmaceutiske Højskole 1964-1967
153 billeder

Arbejde på apotek som apoteksassistent ved siden af studiet
15 billeder