Det gamle apotekshåndværk

En film

Lægemidler er gennem århundreder blevet fremstillet på apotekerne. I løbet af 1900-tallet blev lægemiddelfremstillingen gradvis overtaget af lægemiddelindustrien, og i 1990 ophørte apotekernes produktion helt.

På denne baggrund ønskede Fonden til Bevarelse af Gammelt Dansk Apoteksinventar, nu Dansk Farmacihistorisk Fond, at dokumentere det gamle apotekshåndværk med dets mange og stolte traditioner for eftertiden.

Afsnittenes varighed er 10-15 minutter.

Filmen er produceret for fonden af Wessing Film & TV i 1993.