Apotek

Apotek - genstande fra danske apoteker fra håndværkets tid

På disse sider ses billeder af genstande fra samlingen:

  • Prydgenstande som skilte, symboler, krukker, flasker, mortere, vægte, kobberapparater og andre faglige antikviteter
  • Redskaber, apparater og maskiner benyttet ved apotekernes håndværksmæssige fremstilling af lægemidler
  • Glas, flasker, æsker, etiketter, stempler og receptkuverter til brug ved apotekernes udlevering af lægemidler
  • Forbrugerpakninger med apoteksfremstillede lægemidler
  • Pakninger med lægemidler fremstillet på hospitalsapotek

Inventar

Råvarer og grossistpakninger

Fremstilling af lægemidler

Analyse af lægemidler (25)

Udlevering af lægemidler (71)

Lægemidler fra apotek (91)

Lægemidler fra hospitalsapotek (11)