Billedbank

Dansk Farmacihistorisk Billedbank

Dansk Farmacihistorisk Billedbank indeholder billeder af et stort udvalg af Dansk Farmacihistorisk Samlings genstande. Genstandene kan ses ved besøg i samlingen. Billederne er opdelt i fire hovedgrupper:

Apotek
585 billeder

Lægemiddelindustri
257 billeder

Sygeplejeartikler
73 billeder

Bøger og arkivalier
54 billeder

For oplysninger om anvendelsen af de afbildede genstande henvises til Beskrivelse af samlingen.

Betingelser
Billederne må med kildeangivelse benyttes frit af virksomheder, organisationer, institutioner og myndigheder inden for lægemiddelområdet i Danmark til informative, ikke-kommercielle formål. Anvendelse til andre formål og af enkeltpersoner kan kun ske efter henvendelse til Dansk Farmacihistorisk Fond.

Billedbanken har til formål
at dokumentere et repræsentativt udvalg af Dansk Farmacihistorisk Samlings genstande, som ikke længere er i brug, og
at stille en farmacihistorisk billedsamling til rådighed for lægemiddelområdet i Danmark.

Fotos: Carsten Andersen

Scannede billeder: Dansk Farmacihistorisk Fond

Ud over billederne i Billedbank har Dansk Farmacihistorisk Fond digitale billeder af andre forbrugerpakninger med apoteks- og fabriksfremstillede lægemidler. Billederne kan rekvireres ved henvendelse til fonden og må benyttes efter samme regler som billederne i billedbanken. Se en fortegnelse her.

Copyright © 2005, Dansk Farmacihistorisk Fond