Undervisning

Dansk Farmacihistorisk Samling tilbyder medvirken i vejledning ved kandidatspecialer, bachelorprojekter, gymnasiale studieretningsprojekter samt opgaver for skoleelever inden for farmaciens historie. Samlingen tilbyder endvidere besvarelse af spørgsmål af farmacihistorisk karakter i forbindelse med ph.d.-projekter.

Dansk Farmacihistorisk Samling har blandt andet medvirket i vejledning ved følgende projekter inden for de senere år:

 • Den farmaceutiske industris historie
 • Lægemidlernes historie
 • Udviklingen af lægemidler i 1600-tallet
 • Udviklingen af lægemidler i 1800-tallet
 • Brug af psykofarmaka i perioden 1850-1915
 • De smertestillende lægemidlers historie
 • Acetylsalicylsyrens historie
 • Sulfonamidernes historie
 • Penicillinets historie
 • Antibiotika og resistente bakterier
 • Udviklingen af p-piller