Udlån af genstande

Dansk Farmacihistorisk Samling tilbyder udlån af genstande eksempelvis til udstillingsformål, til affotografering til publikationer og til brug ved filmoptagelser mod betaling for det med udlånet forbundne arbejde.

Pris efter aftale.