Publikationer

Publikationer af medarbejdere ved Dansk Farmacihistorisk Samling

2017

Jensen MK. Pharmacopoea Pauperum 1799 – Medicine for poor in the Danish capital Copenhagen. Poster. 43rd International Congress for the History of Pharmacy, Warszawa, 12.-15. september 2017. Poster

Kruse E. Icones Plantarum Medicinalium af Nicolay J. Stolpe. Et botanisk »håndarbejde«. Theriaca; vol 44. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2017: 121-47.

Kruse PR, Kruse E, Ørnbjerg J. Et dansk provinsapoteks virksomhed i slutningen af 1600-tallet. Theriaca; vol 44. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2017: 89-120.

Kruse PR. Dansk Farmacihistorisk Fond – en fælles ramme for de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark. Om fondens etablering og dens virksomhed i de første år. Theriaca; vol 44. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2017: 62-88.

Permin H, Jensen MK, Kruse PR, Norn S. Historien om malaria og kinabarkens kinin. Pharma 2017; nr. 5: 34-7.

Permin H, Jensen MK, Norn S. Lister og antiseptik. 150 års jubilæum for introduktionen af Joseph Listers antiseptiske behandling. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2017; 45: 125-43.

Permin H, Norn S, Kruse E, Kruse PR. Sølv i medicinens tjeneste. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2017; 45: 101-19.

2016

Grevsen JV, Kirkegaard H, Kruse E, Kruse PR. Dansk lægemiddelindustris første frugter – 8. Lundbeck. Theriaca; vol 43. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2016: 9-61.

Kruse PR. Farmaciens historie på frimærker. E-bog. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Fond, 2016.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Historien om barbiturater – introduktionen af syntetiske lægemidler. Pharma 2016; nr. 6: 32-5.

Norn S. Klostermedicin og Æbelholt Kloster. Alle tiders Nordsjælland; vol 2. Hørsholm: Museum Nordsjælland, 2016: 97-108.

Permin H, Norn S, Kruse E, Kruse PR. Pionerer bag kinabarken som malariamiddel. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2016; 44: 9-29.

Permin H, Norn S. Stetoskopet – 200 års jubilæum. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2016; 44: 85-100.

2015

Kruse PR, Kruse E, Ørnbjerg J. The operations of a Danish provincial pharmacy at the end of the 1600s. Pharmacy in History 2014; 56: 78-89.

Kruse PR. Dansk Farmacihistorisk Fond – en fælles ramme for de farmacihistoriske aktiviteter i Danmark. Om fondens etablering og dens virksomhed i de første år. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Fond, 2015.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Opdagelsen af heparin og warfarin gav nyt håb til patienterne. Pharma 2015; januar: 31-3.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Pionerer bag barbituraterne. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2015; 43: 133-51.

2014

Grevsen JV, Kirkegaard H, Kruse E, Kruse PR. Dansk lægemiddelindustris første frugter – 7. GEA. Theriaca; vol 42. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2014: 31-62.

Grevsen JV, Kruse E, Kruse PR. Dansk lægemiddelindustris første frugter – 6. Pharmacia. Theriaca; vol 42. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2014: 9-30.

Kruse PR, Handlos VN. Svend Aage Schou (1896-1974). Professor i farmaci og sygehusapoteker. Theriaca; vol 42. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2014: 68-77.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Pionerer bag vitamin K, dikumarol og warfarin.
Dansk Medicinhistorisk Årbog 2014; 42: 99-119.

2013

Grevsen JV, Kirkegaard H, Kruse E, Kruse PR. Dansk lægemiddelindustris første frugter – 5. Ferrosan. Theriaca; vol 41. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2013: 9-53.

Kirkegaard H, Kruse PR. Jernpræparatet Ferrin. Theriaca; vol 41. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2013: 54-66.

Kruse PR, Kruse E. Brug af lægemidler i Nordjylland i 1790’erne. Theriaca; vol 41. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2013: 67-72.

Kruse PR, Kruse E. Use of Medicines in Northern Jutland, Denmark, in the 1790s. Theriaca; vol 41. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2013: 73-8.

Kruse PR. The history of the Danish pharmacopoeias. International Society for the History of Pharmaciwww.histpharm.org/ISHPWG.htm.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Pionerer bag heparinet og blodkoagulationen.
Dansk Medicinhistorisk Årbog 2013; 41: 126-48.

Norn S, Permin H, Kruse PR, Kruse E. Sårinfektioner – altid problemer.
Pensionisten 2013; maj: 18-20.

Permin H, Kruse PR, Loldrup HO, Kruse E, Norn S. 100 år med Bispebjerg Hospitals Apotek. Pharma 2013; juli: 30-5.

Permin H, Kruse PR, Loldrup HO, Kruse E, Norn S. Apoteket – mange sejre og en enkelt bitter pille. I: Hansen SH, Permin H, eds. Bispebjerg Hospital 100 år. Mosaikker af et hospitals liv. København: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, 2013: 102-5.

 

2012

Grevsen JV, Kirkegaard H, Kruse E, Kruse PR. Dansk lægemiddelindustris første frugter – 4. Medicinalco. Theriaca; vol 40. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2012: 9-46.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Historien om anæstesiens pionerer og de tidligste narkosemidler. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2012; 40: 107-27.

Norn S, Permin H, Kruse PR, Kruse E. Mikrobejægere – hvordan udryddes sejlivede bakterier? Dansk Kemi 2012; nr. 3: 24-8. Supplement: Ny mulighed for bekæmpelse af sejlivede bakterier. Dansk Kemi 2012; nr. 4: 6.

Norn S, Permin H, Kruse PR, Kruse E. Sårinfektionens historie. Sår 2012; nr. 1: 15-18.

 

2011

Grevsen JV, Kirkegaard H, Kruse E, Kruse PR. Dansk lægemiddelindustris første frugter – 3. Alfred Benzon. Theriaca; vol 39. Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2011: 7-51.

Kruse E. En personlig receptbog. Theriaca; vol. 39: Hillerød: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2011: 52-61.

Norn S, Kruse E, Kruse PR, Permin H. Mikrobejægere og antibiotika. Pharma 2011; juli: 26-9.

Norn S, Permin H, Kruse PR, Kruse E. Guld i medicinens tjeneste. Med træk af dansk indsats ved tuberkulose og reumatoid artrit. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2011; 39: 59-80.

 

2010

Kruse PR, Kruse E, Norn S. Dansk Farmacihistorisk Samling – et viden- og aktivitetscenter for farmaciens historie. Danske Museer 2010; nr. 2: 20-2.

Kruse PR, Kruse E, Norn S. Dansk Farmacihistorisk Samling – også et hjemsted for receptkuverter (1). Receptkuvertsamleren 2010; nr. 4: 5-9.

Kruse PR. The Danish pharmaceutical industry – Preconditions and establishment. Pharmacy in History 2010; 52: 3-12.

Norn S, Kruse E, Kruse PR, Permin H. Da frygten forsvandt – anæstesimidlernes historie. Pharma 2010; juni: 36-9.

Norn S, Kruse E, Kruse PR. Gamle apotekerkrukker fortæller historie. BioNyt – Videnskabens Verden 2010; nr. 148: 29-31.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Fra pil til acetylsalicylsyre – fra naturmedicin til rationel medicin. Pharma 2010; januar: 26-9.

Norn S, Permin H, Kruse PR, Kruse E. Ambroise Paré (1510-1590). Træk af kirurgfagets historie og dets medikamentelle aspekter. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2010; 38: 46-62.

 

2009

Grevsen JV, Kirkegaard H, Kruse E, Kruse PR. Dansk lægemiddelindustris første frugter – 2. De mindre og næsten glemte lægemiddelindustrivirksomheder. Theriaca; vol 38. København: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2009: 7-71.

Norn S, Kruse E, Kruse PR. Gamle apotekerkrukker fortæller historien om smertestillende og bedøvende midler. IFF-nyt 2009; nr. 168: 5-7.

Norn S, Kruse E, Kruse PR. Gamle apotekerkrukker fortæller historien om smertestillende og bedøvende midler. Dansk Kemi 2009; nr. 9: 26-8.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. En historisk rejse sammen med det fascinerende kviksølv. Pharma 2009; januar: 34-7.

Norn S, Permin H, Kruse PR, Kruse E. Fra pilebark til acetylsalicylsyre. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2009; 37: 79-98.

 

2008

Kruse E. Dansk lægemiddelindustris første frugter – 1. Novo Nordisk. Theriaca; vol 37. København: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2008: 9-26.

Kruse PR, Kruse E, Wulff HR, Jungersen K. Lægemiddelordinationerfra to jyske embedslæger i 1797. En undersøgelse af ordinationspraksis for stiftsfysikus C.D. Hahn i Århus og landfysikus K.N. Carstensen i Aalborg. Theriaca; vol 37. København: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2008: 27-44.

Kruse PR, Kruse E. Brug af lægemidler i Nordjylland i 1790’erne – belyst gennem Aalborg Svane Apoteks receptbog. Aalborg: Apoteker S.C. Strøybergs Fond til Bevarelse af Jens Bangs Stenhus og Nordjyllands Historiske Museum, 2008.

Kruse PR. Forudsætninger for og opstart af en dansk lægemiddelindustri. I: Nielsen AK, ed. Dansk bioteknologi i det 20. århundrede. Historisk-kemiske skrifter; vol 18. København: Dansk Selskab for Historisk Kemi, 2008: 17-37.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Kviksølv – et centralt stof i medicinens og alkymiens historie. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2008; 36: 21-40.

Norn S, Permin H, Kruse E, Kruse PR. Kviksølv i kemiens og medicinens historie. Dansk Kemi 2008; nr. 6/7: 29-32.

 

2007

Kruse PR, Kruse E, Norn S, Permin H. Billeder fra Delfin Apoteket i København. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2007; 35: 142-54.

Kruse PR, Kruse E, Norn S, Permin H. Delfin Apoteket i København – et eksamensapotek i 50 år. Pharma 2007; december: 38-40.

Kruse PR. The Danish Collection of the History of Pharmacy: A working museum. Pharmacy in History 2007; 49: 109-11.

Norn S. Lægekunsten gennem tiderne. 1.-2. del. Pensionisten 2007; nr. 8: 12-3; nr. 9: 12-3.

Schæffer A, Kruse PR. Christianshavns Apotek. Enhjørningapoteket. Nogle træk af apotekets historie 1707-2007. København: Christianshavns Apotek, 2007.

 

2006

Norn S, Kruse PR, Kruse E. Injektionens historie – morfinsprøjten. Farmaceuten 2006; nr. 21: 14-7.

Norn S, Kruse PR, Kruse E. Opiumsvalmuen og morfin gennem tiderne. Farmaceuten 2006; nr. 5: 16-8.

Norn S, Kruse PR, Kruse E. Træk af injektionens historie. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2006; 34: 104-13.

 

2005

Kruse E. Nyt fra Dansk Farmacihistorisk Fond. En lærebog for defektricer og dens ublide medfart. Farmakonomen 2005; nr. 5: 20.

Kruse PR. De københavnske sygehusapoteker og deres faglige betydning. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2005; 33: 163-70.

Norn S, Kruse PR, Kruse E. Opiumsvalmuen og morfin gennem tiderne. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2005; 33: 171-84.

Norn S. Klostermedicin og medicinens historie. Øm Klosters Venner, Nyhedsbrev 2005; nr. 7: 3-11.

 

2004

Kruse PR. Sønderbro Apotek på Amager 1904-2004. København: Sønderbro Apotek, 2004.

Norn S, Kruse PR, Kruse E, Marcher A. Digitalis og hjertevirksomme glykosider. Farmaceuten 2004; nr. 19: 4-7.

Norn S, Kruse PR. Hjerteglykosider: Fra oldtiden over Witherings digitalis til endogene glykosider. Dansk Medicinhistorisk Årbog 2004; 32: 119-32.

 

2003

Kruse E, Kruse PR, Schæffer A. Dansk Farmacihistorisk Bibliografi. Theriaca; vol 33. København: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2003.

Marcher A, Kruse PR, eds. A glimpse at pharmacy. Copenhagen: The Danish Association of Pharmaconomists, 2003.

Marcher A, Kruse PR, eds. Glimt fra farmacien – Marchers Apotekshistoriske Hjørne. København: Farmakonomforeningen, 2003.

Møller N, Grevsen JV, Kruse PR. Dansk Farmacihistorisk Selskab 1953-2003. Theriaca; vol 34. København: Dansk Farmacihistorisk Selskab, 2003.