Events

Dansk Farmacihistorisk Samling tilbyder medvirken i forbindelse med afholdelse af eksterne events af farmacihistorisk karakter, fx demonstration af gammelt apotekshåndværk.

Varighed: Indtil 4 timer

Pris: 2.000 kr., ekskl. transportomkostninger