Butik

Brevkort med klassiske lægemiddelpakninger

Dansk Farmacihistorisk Fond forhandler brevkort med to motiver. Det ene motiv viser de ældre, velkendte forbrugerpakninger med Albyl Tabletter Leo og Magnyl Tabletter.

Det andet motiv viser de karakteristiske ovale metalæsker til Cascalinpiller B Leo og Stærke Sagralinpiller DAK. Brevkortene er forsynet med en tekst om de pågældende lægemidlers historie.

Brevkortene sælges i pakninger a 4 stk. (2 stk. + 2 stk.) for 25 kr.

Brevkortene kan købes ved henvendelse til Dansk Farmacihistorisk Fond: mkj@dfhf.dk.

Bogen »Glimt fra farmacien«

Dansk Farmacihistorisk Fond forhandler denne bog, der rummer billeder med tilhørende beskrivelser af 44 udvalgte klenodier fra det faglige skatkammer i Dansk Farmacihistorisk Samling. Emnerne er hentet fra det håndværk, apoteksfarmacien var engang, men der er også små beretninger om lægemidler, emballager, bøger, arkivalier og meget andet fra farmaciens forunderlige historie.

Bogen er udgivet af Farmakonomforeningen i 2003 og foreligger også i en engelsk version.

Bogen koster 25 kr. og kan købes ved henvendelse til Dansk Farmacihistorisk Fond: mkj@dfhf.dk.